Bisschopsmolenstraat 87

4876 AJ ETTEN-LEUR

Tel. 076-5015309

Contact


Wij beëindigen met

ingang van 1 januari

onze bedrijfsactiviteiten

in de Bisschopsmolenstraat.


Wij danken iedereen voor

de in vele jaren (103)

gestelde vertrouwen

en wensen U een

Gelukkig 2020Voor evt inlichtingen 06-51358914